pár slov o nás

Kdo jsme

Odbornost v odvětví
produkce našich výstupů je zastřešena Certifikaci dle pravidel Passivhaus Institutu v Darmstadtu - Certifiked Europan Passive House Designer a řídíme se platnou legislativou České republiky, tedy dle Osvědčení o autorizaci České Komory Autorizovaných Inženýrů a Techniků a Oprávněním k činnostem v oblasti energetické účinnosti-energetičtí experti, vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. To vše s ohledem na vnitřní směrnice Státního Fondu Źivotního Prostředí a programu Nová zelená usporám.

Jednáme přímo
máme otevřený a férový přístup v komunikaci. Realizujeme pouze obchodní případy se 100 % úspěšnosti. Znamená to tedy, že uzavření Smluvního vztahu předchází vyhodnocení stávajícího projektu, které vyloučí jakoukoli pochybnost.

Komplexní servis
pracujeme tak, aby jste se na nás obraceli jen když to uznáte za vhodné a také při změně výrobků a technologií oproti navrhovanému řešení. Obdržíme od Vás zplnomocnění ke všem úkonům pro administraci Žádosti o podporu u Státního fondu životního prostředí. Komunikace s třetími stranami v rámci realizace Vašeho projetu je samozřejmostí. Jsme s Vámi až do chvíle uspěšného připsání finančních prostředků na Váš bankovní účet.

Platíte za výsledky
samoregulačním vnitrofiremním mechanismem jsme motivováni Vám předložit nejefektivnější řešení. Odměňujeme se na základě Akceptace Vaší žádosti a spolupráci uzavíráme společně připraveným Doložením realizace.

Bereme odpovědnost na sebe
neseme odpovědnost za úspěch projektu, ale také za případné chyby jež se v Odborném posudku, v souladu napříč profesemi mohou vyskytnout. Rutinně reagujeme na Výzvy projektových manažerů SFŽP a tím zabezpečujeme plynulou administraci každé z žádostí.

Image
Zaměření na dotace pro
NOVOSTAVBY a rekonstrukce
rodinných domů z programu
Nová zelená úsporám

Komerční údaje:
Support communication s.r.o.
Volutová 2520/10, Stodůlky
158 00 Praha 5
IČ: 19677995, DIČ: CZ19677995
Kontaktní údaje:

Grant Management Services 
Na Příkopě 814
755 01 Vsetín

info@grantservices.cz

+420 778 112 228