Šumice u Uherského Brodu

Poloha    
     
Kraj: Zlínský  
Katastrální území: Šumice u Uherského Brodu
     
Dotace    
     
Žádost: 2014 rok
Oblast podpory B.2 400.000,-
Oblast podpory B.3 35.000,-
     
Technické parametry    
     
Měrná roční potřeba tepla na vytápění - EA 17,68 [kWh.m-2.rok-1]
Měrná neobnovitelná primární energie - EPN/A 49,9 [kWh.m-2.rok-1]
Neprůvzdušnost obálky budovy - n50 0,3 [1.h-1]
  Skladba  Tloušťka (mm) W.m-2.K-1
       
Střecha: Suma tl: / U: 373,25 0,122
  Sádrokarto/desky 12,5  
  Hydroizolace / pojistná folie difuzní 0,25  
  PUR foukaná izolace 360  
  Hydroizolace / pojistná folie difuzní 0,5  
       
Stěna: Suma tl: / U: 270 0,115
  omítka vápenocementová 15  
  Keratherm Tondach 25B 250  
  omítka /silikátová 5  
       
Podlaha: Suma tl: / U: 352,5 0,101
  beton/betonová mazanina 50  
  Polystyrén pěnový s příměsí grafitu  300  
  hydroizolace podlahová 2,5  
       
Pozn: výpis obsahuje výběr z konstrukcí    
Okna 1      
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug 0,5 W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,93 W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g 50 %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg 0,032 W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 0,69 W.m-2.K-1
       
Okna 2      
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug 0,6 W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,93 W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g 62 %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg 0,032 W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 0,76 W.m-2.K-1
       
Dveře       
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up 0,5 W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,44 W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g - %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg - W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 0,9 W.m-2.K-1
       
Pozn: výpis obsahuje výběr z výplní otvorů      
Větrání:   Zehnder ComfoAir Q450 ST
Vytápění:   Alpha Innotec - SWC 82K3
    Hoxter ECKA 503545
Ohřev vody:   TČ, solární panely, el. ohřívač 
     
Popis    
     
Vytápění je převážně teplovodní. Hlavním zdrojem ohřevu topné a teplé užitkové vody je tepelné čerpadlo země/voda o výkonu 9 kW. K ohřevu topné vody slouží také teplovodní krbová vložka na kusové dřevo o výkonu 7,5 kW. K ukládání přebytečného tepla a jeho následného využití slouží akumulační nádrž o objemu 1000 l. Teplovodní otopná soustava je dvoutrubková, s nuceným oběhem vody a nízkoteplotním teplotním spádem pro radiátory. Větráni je nucené s rekuperací tepla pomocí protiproudého výměníku. K ohřevu TUV slouží kombinovaný zásobník o objemu 250 l napojeny na tepelné čerpadlo země/voda, na ploché selektivní solární kolektory o ploše apertury 2,36 m2, na teplovodní krbovou vložku na kusové dřevo s rezervní elektrickou patronou. Rozvody TUV jsou bez cirkulace. Teplovodní krbová vložka je na straně hydraulického propojení s akumulační nádrží opatřena ochranou proti nízkoteplotní korozi směšovacím ventilem s nastavenou otevírací teplotou na 60°C a oběhovým čerpadlem, které je spínáno na základě termostatu ve výměníku krbové vložky.