Vsetín

Poloha    
     
Kraj: Zlínský  
Katastrální území: Vsetín  
     
Dotace    
     
Žádost: 2014 rok
Oblast podpory B.2 400.000,-
Oblast podpory B.3 35.000,-
     
Technické parametry    
     
Měrná roční potřeba tepla na vytápění - EA 18 [kWh.m-2.rok-1]
Měrná neobnovitelná primární energie - EPN/A 82 [kWh.m-2.rok-1]
Neprůvzdušnost obálky budovy - n50 0,6 [1.h-1]
  Skladba  Tloušťka (mm) W.m-2.K-1
       
Strop: Suma tl: / U: 341 0,137
  SDK 15  
  Jutafol N 110 Standard 1  
  PUR pěna EKO S 500 145  
  PUR pěna EKO S 500 180  
       
Stěna: Suma tl: / U: 520 0,148
  Omítka vápenná 10  
  P15 30 300  
  stavební lepidlo 5  
  EPS 70 F 200  
  stavební lepidlo 4  
  armovací tkanina 1  
  Cermix NR Silikonová RO 3  
       
Podlaha: Suma tl: / U: 418 0,168
  laminovaná podlaha 8  
  Polyuretan pěnový měký 3  
  folie z PE 1  
  lepící stěrka 4  
  Beton hutný 75  
  folie z PE 1  
  MIAKO 210  
  Isover DOMO 100  
  Jutafol N 110 Standard 1  
  Sádrokarton 15  
       
Pozn: výpis obsahuje výběr z konstrukcí    
Okna      
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug 0,7 W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,89 W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g 51 %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg 0,033 W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 0,84 W.m-2.K-1
       
Dveře 1      
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up 0,6 W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,9 W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g 67 %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg - W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 0,83 W.m-2.K-1
       
Dveře 2      
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug 0,7 W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,2 W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g 67 %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg 0,042 W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 0,95 W.m-2.K-1
       
Pozn: výpis obsahuje výběr z výplní otvorů      
Větrání:   Nilan Comfort Eco
Vytápění:   GR Fenix
    Haas+Sohn Osorno
Ohřev vody:   Solární panely a el. ohřívač 
     
Popis:    
     
Dům je vytápěn Skleněnými sálavými panely GR Fenix o jmenovitém výkonu 0,3 kW. Vytápění bude doplněno krbem Haas+Sohn Osorno. Jmenovitý výkon krbu je 4 kW. Příprava teplé vody bude prováděna solárními kolektory RF 300 v bojleru o objemu 400 litrů. Dohřev teplé vody bude elektřinou. Pro větrání RD je navržena centrální ventilační jednotka s rekuperací Nilan Comfort Eco.