Veřovice

Poloha    
     
Kraj: Moravskoslezský  
Katastrální území: Veřovice  
     
Dotace    
     
Žádost: 2014 rok
Oblast podpory B.2 400.000,-
Oblast podpory B.3 35.000,-
     
Technické parametry    
     
Měrná roční potřeba tepla na vytápění - EA 15,2 [kWh.m-2.rok-1]
Měrná neobnovitelná primární energie - EPN/A 59,4 [kWh.m-2.rok-1]
Neprůvzdušnost obálky budovy - n50 0,39 [1.h-1]
  Skladba  Tloušťka (mm) W.m-2.K-1
       
Strop: Suma tl: / U: 598 0,081
  SDK protipožární  12,5  
  izolace Knauf TP116  100  
  parozábrana DEKFOL N  0,2  
  Pavatex Pavatherm Combi  80  
  izolace Knauf TP138  140  
  izolace Knauf TP138  140  
  OSB Egger 4-PD  22  
  spádový polystyren EPS 150 S  100-280  
  geotextílie  1,5  
  střešní PVC fólie DEKPLAN  1,5  
       
Stěna: Suma tl: / U: 448 0,105
  SDK protipožární  12,5  
  izolace Knauf TP116  60  
  OSB Egger 4-PD  15  
  izolace Knauf TP138  140  
  izolace Knauf TP138  80  
  izolace Knauf TP138  80  
  Pavatex Diffutherm  60  
  silikon-silikátová omítka Cemix 5  
       
Podlaha: Suma tl: / U: 332 0,123
  vinylová krytina Fatraclick  9  
  pojistna PE fólie  0,2  
  topná fólie FENIX ECOFILM F  0,4  
  starlon 3  
  sádrovláknité desky FERMACELL 2E25 25  
  polystyren EPS 200 S  130  
  polystyren EPS 200 S  140  
  srovnávací podsyp Liapor  23-30  
  hydroizolace Parabit V S35  4  
       
Pozn: výpis obsahuje výběr z konstrukcí    
Okna      
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug 0,6 W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,92 W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g 62 %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg 0,06 W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 0,85 W.m-2.K-1
       
Dveře 1      
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug 0,5 W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,2 W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g 47 %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg 0,042 W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 0,88 W.m-2.K-1
       
Dveře 2      
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug 0,54 W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,2 W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g - %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg 0,042 W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 0,89 W.m-2.K-1
Větrání:   Kompaktní jednotka NILAN VP18K WT
Vytápění:   Kompaktní jednotka NILAN VP18K WT
    podlahové fólie FENIX ECOFILM F
    podlahové rohože FENIX ECOFLOOR
Ohřev vody:   Kompaktní jednotka NILAN VP18K WT
Výroba elektrické energie:   Polykrystalické FV o výkonu 3kWp
     
Popis:    
     
Vytápění je převážně teplovzdušné a částečně pomocí elektrického podlahového vytápění o výkonu 8,15 kW. K ohřevu vzduchu slouží tepelné čerpadlo odpadní vzduch/vzduch+voda o výkonu 2,1 kW. Větrání je na 83% nucené bez rekuperace tepla a bez vlhčení. Pro zabezpečení vnitřní pohody v letním období je využit chladicí výkon (1,4 kW) tepelného čerpadla. K ohřevu TUV slouží kombinovaný zásobník o objemu 180 I napojený na tepelné čerpadlo odpadní  vzduch/vzduch+voda s rezervní elektrickou patronou. Rozvody TUV jsou bez cirkulace. K výrobě elektrické energie slouží fotovoltaické panely (polykrystalické) o výkonu 3 kWp. Na spotřebě elektrické energie pro osvětlení se podílí výhradně diody.