Nivnice

Poloha    
     
Kraj Jihomoravský  
Katastrální území Nivnice  
     
Dotace    
     
Žádost 2017 rok
Oblast podpory B.2 450.000,-
Oblast podpory B.3 35.000,-
Oblast podpory B.4 10.000,-
     
Technické parametry    
     
Měrná roční potřeba tepla na vytápění - EA 14,62 [kWh.m-2.rok-1]
Měrná neobnovitelná primární energie - EPN/A 58,6 [kWh.m-2.rok-1]
Neprůvzdušnost obálky budovy - n50 0,5 [1.h-1]
  Skladba  Tloušťka (mm) W.m-2.K-1
       
Strop: Suma tl: / U: 353,25 0,111
  SDK protipožární  12,5  
  vzduchová mezera 100  
  parozábrana  0,25  
  minerální vlna 240  
  12% dřevolať 240  
  88% minerální vlna 240  
  12% dřevo/krokev 240  
  hydroizolace / pojistná folie (difúzní) 0,5  
       
Stěna: Suma tl: / U: 540 0,098
  tvárnice vápencopískové SENDWIX 240  
  polystyrén s příměsí grafitu ISOVER EPS GREY 300  
       
Podlaha: Suma tl: / U: 274 0,141
  beton/cementový potěr 50  
  polystyrén s příměsí grafitu ISOVER EPS GREY 100 220  
  hydroizolace podlahová/asfaltové pásy 4  
       
Pozn: výpis obsahuje výběr z konstrukcí    
Okna (čtyřsklo/bezrámové)      
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug 0,3 W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf - W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g 44 %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg 0,057 W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 0,47 W.m-2.K-1
       
Dveře 1      
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up 0,54 W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,03 W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g - %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg 0,054 W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 1 W.m-2.K-1
       
Pozn: výpis obsahuje výběr z výplní otvorů      
Větrání:   Paul Novus 450
Vytápění:   NIBE AMS10-12
    Krbová vložka s výměníkem
Ohřev vody:   NIBE AMS10-12 / Krbová vložka s výměníkem
     
Popis:    
     
Vytápění je teplovodní. Hlavním zdrojem ohřevu topné a teplé užitkové vody je tepelné čerpadlo vzduch/voda s integrovaným zásobníkem TUV o výkonu 9 kW. K ohřevu topné vody slouží také elektrický kotel v tepelném čerpadle o výkonu 9 kW a teplovodní krbová kamna na pelety o výkonu 6,42 kW. K ukládání přebytečného tepla a jeho následnému využití slouží akumulační nádrž o objemu 500 I. Otopná soustava je dvoutrubková, s nuceným oběhem vody a nízkoteplotním teplotním spádem pro radiátory. Vstupní teplota vody do otopné soustavy je regulována ekvitermně. Otopná tělesa jsou opatřena termostatickými ventily. Větrání je na 75% nucené s rekuperací tepla pomocí protiproudého výměníku (u 100% větracího toku) a bez vlhčení. K ohřevu TUV slouží zásobník integrovaný v tepelném čerpadle o objemu 270 I. Rozvody TUV jsou bez cirkulace. Na spotřebě elektrické energie pro osvětlení se podílí výhradně diody. Pro zajištění teplotní stability v letním období jsou použité venkovní žaluzie.