Slavkov u Brna

Poloha    
     
Kraj: Jihomoravský  
Katastrální území: Slavkov u Brna  
     
Dotace    
     
Žádost: 2014 rok
Oblast podpory B.2 550.000,-
Oblast podpory B.3 35.000,-
Režim podpory: De minimis  
     
Technické parametry    
     
Měrná roční potřeba tepla na vytápění - EA 13,74 [kWh.m-2.rok-1]
Měrná neobnovitelná primární energie - EPN/A 59,6 [kWh.m-2.rok-1]
Neprůvzdušnost obálky budovy - n50 0,5 [1.h-1]
  Skladba  Tloušťka (mm) W.m-2.K-1
       
Strop: Suma tl: / U: 760 0,074
  Stropní desky železobeton 140  
  Polystyrén pěnový EPS 100 S 175  
  Polystyrén pěnový s příměsí grafitu  440  
  Hydroizolace / pojistná folie difuzní 5  
       
Stěna: Suma tl: / U: 495 0,121
  Phorotherm 19 AKU 190  
  Polystyrén pěnový s příměsí grafitu  300  
  Silikátová omítka 5  
       
Podlaha: Suma tl: / U: 632,5 0,104
  beton/anhydrit 40  
  kročejová izolace/EPS Styrofloor 40  
  hydroizolace podlahová 2,5  
  beton/železobeton 250  
  Polystyrén pěnový s příměsí grafitu  300  
       
Pozn: výpis obsahuje výběr z konstrukcí    
Okna 1      
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug 0,5 W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,89 W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g 51 %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg 0,033 W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 0,71 W.m-2.K-1
       
Okna 2      
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug 0,6 W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,89 W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g 62 %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg 0,033 W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 0,78 W.m-2.K-1
       
Dveře       
       
Součinitel prostupu tepla průsvitné výplně – sklo Ug 0,5 W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla neprůsvitné  výplně - panel Up - W.m-2.K-1
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,3 W.m-2.K-1
Činitel prostupu solární energie  g 51 %
Lineární činitel prostupu tepla  Ψg (distančního rámečku)  Ψg 0,033 W.m-1.K-1
Celkový součinitel prostupu tepla Uw 0,89 W.m-2.K-1
       
Pozn: výpis obsahuje výběr z výplní otvorů      
Větrání:   DUPLEX 380 ECV5 1
Vytápění:   MCA 15/B130
Ohřev vody:   MCA 15/B130
Výroba elektrické energie:   Polykristalicé FV panely 1,02 kWp
     
Popis:    
     
Vytápění je teplovodní. Zdrojem ohřevu topné a teplé užitkové vody je plynový kondenzační kotel o výkonu 14,5 kW. Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem vody a nízkoteplotním spádem pro mokrý systém podlahového vytápění. Větrání je na 84 % nucené s rekuperací tepla pomocí protiproudého výměníku (u 100 % větracího toku) a bez vlhčení. K ohřevu TUV slouží nepřímotopný zásobník o objemu 130 I napojený na plynový kondenzační kotel. Rozvody TUV jsou s cirkulací. K výrobě elektrické energie slouží fotovoltaické panely (polykrystalické) o výkonu 1,02 kWp. Na spotřebě elektrické energie pro osvětlení se podílí zářivky (19 %), převážně s elektronickým předřadníkem a klasické žárovky (81 %). Pro zajištění teplotní stability v letním období jsou použité venkovní žaluzie.